Prawo międzynarodowe

Które opakowania podlegają podatkowi od opakowań z tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii?

opakowania sztuczne! (1200×800 px) (3)

Które opakowania podlegają podatkowi od opakowań z tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii?

Co klasyfikuje się jako plastik, czy plastik pochodzący z recyklingu? Czy opakowania, które produkujesz lub importujesz podlegają opodatkowaniu z Zjednoczonym Królestwie?
Od których opakowań z tworzyw sztucznych jest naliczany podatek za każdy pojedynczy gotowy element?
Czy podatek od opakowań z tworzyw sztucznych dotyczy również Twojego komponentu, jakie zawiera Twoje opakowanie?

HM Revenue & Customs- aktualizacja z 15 sierpnia 2023
  • Kiedy opakowanie jest uznawane za tworzywo sztuczne
  • Tworzywa sztuczne z recyklingu
  • Ponowne przetwarzanie tworzyw sztucznych
  • Opakowania objęte podatkiem
  • Sprawdź, czy dany element podlega podatkowi od opakowań z tworzyw sztucznych
  • Przykłady, jak sprawdzić, czy elementy opakowania składające się z wielu materiałów są plastikowe
  • Przykłady obliczania zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w plastikowych elementach opakowania

KIEDY OPAKOWANIE JEST UZNAWANE ZA PLASTIKOWE

Dla celów podatku od opakowań z tworzyw sztucznych, tworzywo sztuczne oznacza materiał polimerowy, do którego mogły zostać dodane dodatki lub substancje. Polimery na bazie celulozy, które nie zostały zmodyfikowane chemicznie, takie jak wiskoza, nie są traktowane jako tworzywa sztuczne dla celów podatku od opakowań z tworzyw sztucznych. Inne materiały na bazie celulozy, które są modyfikowane chemicznie, takie jak octan celulozy, są uważane za tworzywa sztuczne. Dodatki obejmują materiały takie jak: wapń lub barwniki. Przy ocenie ilości plastiku w elemencie opakowania, dodatki są klasyfikowane jako część plastiku.

Tworzywa sztuczne obejmują polimery, które są biodegradowalne, kompostowalne, oksydegradowalne. Jeśli plastikowy element opakowania jest wykonany z wielu materiałów, ale zawiera wagowo więcej plastiku (w tym z dodatków, które stanowią część plastiku) niż jakiejkolwiek innej substancji, dla celów podatku jest klasyfikowany jako plastikowy element opakowania.

Inne substancje, które należy wziąć pod uwagę, to: szkło, aluminium, stal, inne metale, papier i tektura, drewno, wszelkie inne substancje. Należy prowadzić dokumentację pokazującą, jakie substancje znajdują się w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Przykłady tego, jak sprawdzić, czy elementy opakowania z wielu materiałów są plastikowe, znajdują się na końcu tego blogu.

Komponenty zawierające klej

Rozważając, czy komponent zawiera wagowo więcej plastiku i czy zawiera klej, należy sprawdzić, czy klej jest plastikiem. Jeśli klej nie spełnia definicji plastiku, nie wolno traktować go jako „jakiejkolwiek innej substancji” z listy „innych substancji” podczas ustalania, czy komponent zawiera więcej plastiku.

 

TWORZYWA SZTUCZNE Z RECYKLINGU

Plastikowe elementy opakowań zawierające 30% lub więcej plastiku pochodzącego z recyklingu nie podlegają opodatkowaniu. Nadal jednak wliczają się one do 10-tonowego progu dla opakowań produkowanych lub importowanych w okresie 12 miesięcy i nadal należy prowadzić ich ewidencję. Dla celów podatku od opakowań z tworzyw sztucznych przyjmuje się, że wszystkie tworzywa sztuczne są wykonane z materiałów niepoddanych recyklingowi (pierwotnych), chyba że istnieją dowody na to, że użyto materiałów pochodzących z recyklingu.

Przykłady tego, jak obliczyć procentową zawartość plastiku pochodzącego z recyklingu w opakowaniu, znajdują się na końcu naszego blogu.

Tworzywa sztuczne z recyklingu pochodzą z odpadów z tworzyw sztucznych, które zostały ponownie przetworzone z tworzyw sztucznych pochodzących od konsumentów lub od konsumentów przy użyciu chemicznego lub mechanicznego procesu produkcyjnego. Dzięki temu można go wykorzystać do pierwotnego celu lub do innych celów. Nie obejmuje to recyklingu organicznego.

 

Przedkonsumenckie tworzywa sztuczne

Plastik przedkonsumencki to plastik odzyskany z odpadów powstałych w procesie produkcyjnym. Jest on następnie przetwarzany przez zakład zajmujący się ponownym przetwarzaniem, dzięki czemu może zostać wykorzystany jako surowiec. Nie obejmuje to żadnych materiałów, które normalnie zostałyby ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym, aby uniknąć przekształcenia ich w odpady z tworzyw sztucznych, np.:  ponowne wprowadzenie złomu lub przemiału do procesu produkcyjnego po minimalnym przetworzeniu. Minimalne przetwarzanie obejmuje rozdrabnianie i mielenie.

Plastik poużytkowy

Plastik pokonsumencki to plastik, który jest generowany przez użytkownika końcowego produktu, gdy nie można go już używać zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkownikami końcowymi są:

-gospodarstwa domowe

-obiekty handlowe

-obiekty przemysłowe

-obiekty instytucjonalne

Obejmuje to zwroty materiałów z łańcucha dystrybucji.

 

PRZETWARZANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Ponowne przetwarzanie przedkonsumenckich i pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych może odbywać się w miejscu przetwarzania lub we własnym zakładzie, jeśli posiadasz odpowiednie zaplecze. Aby odpady z tworzyw sztucznych mogły zostać sklasyfikowane jako pochodzące z recyklingu, muszą zostać poddane ponownemu przetworzeniu, aby mogły zostać wykorzystane jako surowiec do produkcji innego plastikowego elementu opakowania.

Przykłady procesów związanych z ponownym przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych mogą obejmować:

Przetapianie, mieszanie, przetapianie w celu uzyskania granulatu itd. Lista ta nie jest wyczerpująca.

 

PRZYKŁAD A

Przykład wykorzystania złomu lub przemiału tworzyw sztucznych do produkcji plastikowych elementów opakowań

Firma A produkuje plastikowe tacki.

Firma A zbiera odpady po zakończeniu produkcji plastikowych tacek.

Firma A w minimalnym stopniu przetwarza złom poprzez jego rozdrobnienie i wykorzystuje go ponownie do produkcji podobnych plastikowych tacek.

Złom nie może być traktowany jako plastikowy element plastikowych tacek pochodzący z recyklingu.

 

PRZYKŁAD B

Przykład ponownie przetworzonego plastiku przedkonsumenckiego na miejscu, który może być traktowany jako plastik z recyklingu w plastikowych elementach opakowań.

Firma B produkuje plastikowe tacki.

Firma B zbiera odpady po zakończeniu produkcji plastikowych tacek.

Firma B ponownie przetwarza odpady na miejscu, rozdrabniając je na mniejsze kawałki i topiąc w celu wytworzenia granulatu z tworzywa sztucznego (recyklatu).

Firma B wykorzystuje recyklat ponownie do produkcji podobnych plastikowych tacek lub innych plastikowych elementów opakowań.

Recyklat może być traktowany jako element plastikowych tacek lub innych plastikowych elementów opakowań pochodzących z recyklingu.

 

PRZYKŁAD C

Przykład powtórnie przetworzonego poużytkowego tworzywa sztucznego, które może być traktowane jako tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu w elementach opakowań z tworzyw sztucznych.

Firma C kupuje przetworzone poużytkowe tworzywa sztuczne (recyklat) od firmy zajmującej się ich przetwarzaniem.

Firma C wykorzystuje recyklat do produkcji plastikowych tacek.

Recyklat może być traktowany jako pochodzący z recyklingu element plastikowych tacek.

 

OPAKOWANIA PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Podatkowi podlegają 2 rodzaje opakowań z tworzyw sztucznych. Są to opakowania przeznaczone do:

– użycia w łańcuchu dostaw

– jednorazowego użytku przez konsumenta

Jeśli Twoje opakowanie składa się z kilku elementów, musisz rozliczyć podatek od opakowań z tworzyw sztucznych od każdego elementu!

Poszczególne elementy opakowania są zazwyczaj produkowane oddzielnie, zanim zostaną połączone w jednostkę opakowaniową. Przykłady obejmują:

-butelki, nakrętki i etykiety są produkowane oddzielnie przed ich złożeniem w opakowania na napoje i płyny

-tacki, pudełka i plastikowe okienka są produkowane oddzielnie przed ich złożeniem w opakowania do niektórych produktów spożywczych, takich jak ciasta i ciastka.

Opakowania zaprojektowane tak, aby nadawały się do użytku w łańcuchu dostaw

Należy sprawdzić, czy każdy produkowany lub importowany element opakowania z tworzywa sztucznego podlega opodatkowaniu podatkiem od opakowań z tworzyw sztucznych. Plastikowy element opakowania to produkt zaprojektowany tak, aby nadawał się do użytku w łańcuchu dostaw, od producenta towarów do użytkownika lub konsumenta. Może być używany samodzielnie lub w połączeniu z innymi produktami.

Jeśli element opakowania spełnia definicję, nie ma znaczenia, czy jest produkowany lub importowany do użytku w łańcuchu dostaw towarów, czy przez konsumenta lub użytkownika. Musi on spełniać co najmniej jedną z następujących funkcji: zawierać towary, chronić towary, obsługiwać towary, prezentować towary, dostarczać towary.

Przykłady elementów opakowania obejmują tworzywa sztuczne:

– tacki używane do przechowywania i ochrony żywności, takie jak tacka na gotowy posiłek

– folia do ochrony towarów, np. folia wokół surowego mięsa

– pojemniki przeznaczone do przenoszenia i dostarczania produktów, na przykład pojemniki na jogurt.

Znajdź więcej przykładów opakowań zaprojektowanych do użytku w łańcuchu dostaw.

Opakowania przeznaczone do jednorazowego użytku

Dla celów podatku od opakowań z tworzyw sztucznych, opakowaniem jednorazowego użytku dla konsumentów jest każdy produkt jednorazowego użytku przeznaczony do użytku przez konsumenta lub użytkownika domowego w celu spełnienia jednej lub więcej z następujących funkcji w odniesieniu do towarów lub odpadów: przechowywanie, ochrona, przenoszenie, prezentacja, dostawa.

Produkty te będą używane przez konsumenta, a nie w łańcuchu dostaw.

Przykładami jednorazowych opakowań konsumenckich są: torby plastikowe, jednorazowe kubki, talerze i miski, opakowania na prezenty, takie jak wstążki i taśmy klejące.

 

DOWIEDZ SIĘ, KIEDY OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU!

źródło: https://www.gov.uk/guidance/check-which-plastic-packaging-is-exempt-from-plastic-packaging-tax

………………….. 

Istnieją 4 kategorie opakowań zwolnionych z podatku. Są to produkty:

– używane do bezpośredniego pakowania licencjonowanych leków dla ludzi

– trwale zarejestrowane jako przeznaczone do użytku innego niż pakowanie

– używane jako opakowania transportowe do bezpiecznego importu wielu towarów do Wielkiej Brytanii

– używane w samolotach, na statkach i w kolejowych magazynach towarów

 

ZWOLNIONE OPAKOWANIA, KTÓRE WLICZAJĄ SIĘ DO 10-TONOWEGO PROGU REJESTRACJI

Opakowania z tworzyw sztucznych używane do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz opakowania z tworzyw sztucznych trwale zarejestrowane jako odłożone do użytku nieopakowaniowego muszą być uwzględnione przy obliczaniu całkowitej masy wyprodukowanych lub importowanych opakowań.

Źródło:

https://www.gov.uk/guidance/work-out-which-packaging-is-subject-to-plastic-packaging-tax

Chcesz sprawdzić, czy musisz zapłacić podatek od opakowania?

Kliknij tutaj:

https://www.tax.service.gov.uk/guidance/check-if-plastic-packaging-tax-applies-to-your-packaging-component/start/use-in-supply-chain

Masz pytania? Napisz do nas: sales@daumanlogistics.pl

blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics