Wydarzenia

Grand Opening nowego biura Grupy w Polsce!

1.

Grand Opening nowego biura Grupy w Polsce!

Witamy w Krakowie! Witamy w Unity Centre! Witamy w nowym domu Grupy J.Dauman”- tym zdaniem otworzyliśmy wydarzenie – Grand Opening pierwszego biura Grupy w Polsce. To nie tylko powitanie, ale również wyraz naszej dumy i wzruszenia związanego z tym wyjątkowym momentem.

J.Dauman Group, będąc międzynarodowym hubem biznesowym, systematycznie wzmacnia swoją obecność w Polsce, podejmując inicjatywy mające na celu skuteczne łączenie ludzi, idei oraz wspieranie rozwoju biznesu na arenie międzynarodowej. Długofalowe zaangażowanie Grupy w polskim krajobrazie biznesowym znalazło swoją kulminację w wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce 23 listopada 2023 r.

To potwierdzenie zaangażowania J.Dauman Group w rozwój gospodarczy Polski, będący rezultatem połączenia różnorodnych kompetencji, doświadczeń i kreatywności. W ostatnim czasie zauważamy, że polski biznes osiągnął historycznie wyjątkowy poziom rozwoju. Ekspansja na nowe rynki jest dla polskich firm przeznaczeniem. Z naszych badań wynika, że ponad 400 tysięcy firm deklaruje chęć rozwoju na zagraniczne rynki, ale powstrzymuje ich brak partnerów wspierających oraz brak wiedzy.

Rozwój Grupy J.Dauman świadczy również o jej roli jako katalizatora innowacyjnych rozwiązań, umożliwiając firmom rozwijanie się i zdobywanie nowych obszarów na międzynarodowej mapie biznesu. J.Dauman Group staje się również centrum inspiracji, gdzie spotykają się pasje, pomysły i profesjonalizm, tworząc wyjątkową atmosferę sprzyjającą dynamicznemu rozwojowi.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych wyjątkowych gości, którzy uczestniczyli w panelu poświęconym „Przyszłości Polskiej Przedsiębiorczości. Internacjonalizacja. Innowacyjność. Szanse i wyzwania”. Dziękujemy:

➡ Pani Oldze Grygier-Siddons– Doradczyni biznesowej i mentorce, współtwórczyni Experiential Learning Hub oraz Villa Poranek – byłej dyrektorce generalnej PwC CEE
➡ Panu Michalowi Dembinskiemu – Głównemu doradcy British Polish Chamber of Commerce (BPCC)
➡ Prof. dr hab. inż. Rafałowi Wiśniowskiemu – Prorektorowi ds. współpracy, Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dziękujemy również naszym wyjątkowym gościom honorowym:

➡ Panu Bogusławowi Kośmiderowi – Wiceprezydentowi Miasta Krakowa
➡ Panu Aleksander Miszalskiemu – Posłowi na Sejm RP

Nie możemy zapomnieć o naszych cenionych mówcach, którzy dzielili się swoimi inspirującymi myślami. Byli nimi:

➡ Piotr Kubalka – CEO J.Dauman Group
➡ Konrad Kąkol – Partner Zarządzający J. Dauman Legal

Dziękujemy prowadzącym:

➡ Beacie Harnik – Prokurentce J.Dauman Poland
➡ Grażynie Jaworskiej – Dyrektorce Zarządzającej J.Dauman Logistics Sp. z o.o.

Dziękujemy artystom:
➡ Panu Zdzisławowi Dąbczyńskiemu – Prezesowi spółki WIMED Sp. z o.o. Sp. k.
➡ Zespołowi Jazzy Performance

oraz całemu zespołowi organizującemu przedsięwzięcie!

Raz jeszcze dziękujemy, że mogliśmy to niezwykłe wydarzenie dzielić z Państwem – naszymi przyjaciółmi i partnerami biznesowymi. Mamy nadzieję że jest to pierwsze z wielu naszych spotkań w tym miejscu.

⬇ Zapraszamy do fotorelacji! ⬇
fot. Grzegorz Kozak.

……..

blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics