News / Prawo międzynarodowe

Jak subskrybować Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy?

nts

Jak subskrybować Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy?

Dowiedz się, jak subskrybować usługę Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego (NCTS) lub zaktualizować istniejącą subskrypcję.
Konieczne będzie utworzenie konta organizacji i zanotowanie identyfikatora użytkownika i hasła Government Gateway do wykorzystania w przyszłości. Po uzyskaniu identyfikatora użytkownika i hasła Government Gateway można zasubskrybować nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS).

Dotychczasowi użytkownicy NCTS
Jeśli subskrybowałeś NCTS przed NCTS4, musisz uaktualnić swoją subskrypcję, zanim będziesz mógł korzystać z NCTS5. Aby uzyskać dostęp do NCTS5, należy użyć Government Gateway lub dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do NCTS za pomocą oprogramowania innych firm. Zostanie subskrybentem NCTS automatycznie umożliwi korzystanie z usługi NCTS5.

Aby subskrybować NCTS4, należy użyć tego samego konta organizacji Government Gateway, które zostało użyte do utworzenia istniejącej subskrypcji.

Jeśli nie posiadasz identyfikatora użytkownika lub hasła Government Gateway dla tego konta organizacji, będziesz musiał skontaktować się z HMRC w celu odzyskania identyfikatora użytkownika lub hasła.

Rozszerzenie – co to jest NCTS:

Źródło: https://www.gov.uk/guidance/using-the-new-computerised-transit-system-to-move-goods-across-the-eu-and-efta-countries

Korzystanie z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego.
Sprawdź, kiedy powinieneś korzystać z NCTS?
Jeśli jesteś brytyjskim przedsiębiorcą, powinieneś korzystać z NCTS do składania elektronicznych zgłoszeń tranzytowych. Procedura wspólnego tranzytu może być stosowana do przewozów między Wielką Brytanią, UE i innymi krajami wspólnego tranzytu. Musisz korzystać z systemu, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz przewozić towary w ramach Konwencji o Wspólnym Tranzycie.

Jeśli korzystasz z procedury Transports Internationaux Routiers (TIR)
Procedura TIR jest stosowana w przypadku operacji tranzytowych, które rozpoczynają się, kończą lub przebiegają przez kraj trzeci (spoza UE), który podpisał konwencję TIR. Towary te należy zgłaszać do systemu NCTS w przypadku każdej części podróży odbywającej się na terytorium Irlandii Północnej lub UE.

Sprawdź, kiedy nie możesz korzystać z NCTS?
Z systemu nie można korzystać:
-w przypadku niektórych towarów przewożonych drogą lotniczą, morską lub kolejową – więcej informacji w Suplemencie do Podręcznika Tranzytu,
-w przypadku niektórych przewozów towarów między zatwierdzonymi magazynami czasowego składowania,
-w celu przedłożenia dokumentów potwierdzających deklaracje statusu unijnego (T2L).

Co jest potrzebne przed przemieszczeniem towarów?
Aby przemieszczać towary i korzystać z NTCS, potrzebujesz:

-numer EORI lub wspólny numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego kraju tranzytu,
-adres prowadzenia działalności,
-gwarancja,
-numer zgłoszenia celnego (dla towarów w wolnym obrocie),
-szczegóły dotyczące pojazdu przewożącego towary,
-opis towarów.
Podczas przemieszczania towarów w tranzycie można skorzystać z uproszczonych procedur tranzytowych.

Jak korzystać z tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TAD) do przemieszczania towarów?
Towarom przewożonym w ramach procedury tranzytu musi towarzyszyć TDT w celu przedstawienia go w miejscu przeznaczenia. Jest to przydatne, jeśli:
-towary zostaną przekierowane,
-wystąpią jakiekolwiek incydenty podczas tranzytu.
Dokument ten zawiera numer referencyjny przewozu przesyłki (wydrukowany w formie numerycznej i jako kod kreskowy). Kody kreskowe należy drukować zgodnie ze standardem ISO code 128, a nie EAN 128. W przypadku wysyłki wielu towarów, wraz z dokumentem TAD należy również przesłać listę towarów.

Dokument TAD można wydrukować w urzędzie celnym wyjścia lub, jeśli drukarka obsługuje kody kreskowe, we własnej siedzibie. Jest on uwierzytelniany przez system, więc nie musi być stemplowany przez służby celne.

Ważne jest, aby dokument TAD został przedstawiony organom celnym w urzędzie przeznaczenia, aby mogły one poinformować NCTS o przybyciu towarów.

Co jest potrzebne do korzystania z NCTS?
https://www.access.service.gov.uk/registration/email

Aby skorzystać z usługi online, potrzebujesz:

-identyfikator rządowy (można go zarejestrować przy pierwszym dostępie do systemu,)
-dostęp do komputera umożliwiającego pobieranie i drukowanie dokumentów Adobe Acrobat PDF,
-określone ustawienia włączone w przeglądarce internetowej,
-dobrej jakości drukarka, która może drukować kody kreskowe – dzięki temu można wydrukować dokument TAD i (jeśli dotyczy) listę przedmiotów.

Jak uzyskać dostęp do NCTS?
Aby uzyskać dostęp do NCTS, można użyć oprogramowania innej firmy – może to być przydatne, jeśli prowadzisz większą firmę i możliwe jest zintegrowanie go z innym oprogramowaniem do importu lub eksportu bezpłatnego kanału internetowego NCTS – jest on przeznaczony dla handlowców, którzy są użytkownikami o niskim wolumenie.

Możesz również opracować własne oprogramowanie do dostarczania wiadomości bezpośrednio z Twojej organizacji lub możesz skorzystać z usług dostawcy, który zrobi to w Twoim imieniu.

Jeśli chcesz zakupić oprogramowanie, powinieneś zapoznać się z listą znanych dostawców oprogramowania.

Jeśli chcesz opracować własne oprogramowanie, skontaktuj się z zespołem wsparcia dla programistów, wysyłając wiadomość e-mail na adres: SDSTeam@hmrc.gov.uk.

Oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z NCTS i mieć możliwość łączenia się za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API) Common Transit Convention trader.

Przed zakupem oprogramowania należy skontaktować się z dostawcami. Podczas tworzenia oprogramowania należy pomyślnie ukończyć określone scenariusze testowe przed jego użyciem.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z kanału internetowego NCTS
Aby korzystać z kanału internetowego NCTS, należy skonfigurować konto w celu korzystania z NCTS do wysyłania zgłoszeń tranzytowych.

Co dzieje się po przesłaniu zgłoszenia?
Przesyłając zgłoszenie tranzytowe do NCTS, wskazujesz, że zamierzasz przewieźć zadeklarowane towary określoną trasą do miejsca przeznaczenia.

– Powiadomiony zostanie urząd celny wyjścia.
– Urząd celny sprawdzi i zatwierdzi wniosek przed zwolnieniem towarów.
– System wyśle numer referencyjny przemieszczenia.
– Towary zostaną dopuszczone do przewozu przez Border Force.
– Gdy towary zostaną zwolnione, system poinformuje wszystkie inne urzędy celne zaangażowane w podróż, że towary są w drodze.

New Computerised Transit System (NCTS) Helpdesk
ncts.helpdesk@hmrc.gov.uk

Export Control System (ECS) Helpdesk
ecs.helpdesk@hmrc.gov.uk

Import Control System (ICS) Helpdesk
ics.helpdesk@hmrc.gov.uk

Masz pytania? napisz do nas!
blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics