Prawo międzynarodowe / Ważna informacja

24 marca 2024 wchodzą zmiany CDS dla towarów przewożonych do Irlandii Północnej!

blog logistics (1)

24 marca 2024 wchodzą zmiany CDS dla towarów przewożonych do Irlandii Północnej!

HMRC ogłosiło zmiany w wypełnianiu deklaracji dla towarów importowanych do Irlandii Północnej przy użyciu usługi zgłoszeń celnych. Nadchodzące zmiany wejdą w życie 24 marca 2024 r. i będą miały wpływ na towary przywożone do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii oraz na towary przywożone do Irlandii Północnej z krajów spoza Wielkiej Brytanii i UE.

Od 24 marca 2024 r. zostaną wprowadzone zmiany, które wpłyną na sposób dokonywania zgłoszeń do Irlandii Północnej za pośrednictwem usługi zgłoszeń celnych (CDS). Zmiany te będą miały zastosowanie do towarów wwożonych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii oraz do towarów wwożonych do Irlandii Północnej z kraju spoza Wielkiej Brytanii i UE (w tym towarów wwożonych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii, jeśli towary te nie były w swobodnym obrocie w Wielkiej Brytanii).

Jeśli przedsiębiorcy (lub ich agenci lub pośrednicy) używali kodu „NIREM” do zgłaszania towarów „niezagrożonych”, zmiany te mogą mieć na nich wpływ, jeśli nie uzyskali jeszcze pozwolenia w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego. Od 24 marca 2024 r., jeśli używają kodu „NIREM” bez zadeklarowania ważnego zezwolenia na brytyjski system rynku wewnętrznego, cła według stawki UE zostaną obliczone i zostaną im naliczone przez CDS, jeśli cła są należne.

Trader Support Service (TSS) opublikował zestaw materiałów edukacyjnych, które mają pomóc przedsiębiorcom w ubieganiu się o autoryzację brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego. MOżna tam znaleźć często zadawane pytania. Przewodnik wideo prowadzi krok po kroku po procesie składania wniosku. Są one dostępne bezpłatnie online na stronie Northern Ireland Customs and Trade Academy.

Istnieją inne opcje zwolnienia z ceł należnych od towarów przemieszczanych do Irlandii Północnej, które mogą mieć zastosowanie nawet w okolicznościach, w których przedsiębiorcy nie kwalifikują się do przemieszczania towarów w ramach brytyjskiego programu rynku wewnętrznego. Na przykład przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z cła lub o zwrot lub umorzenie cła w ramach programu zwrotu cła, jeśli mogą udowodnić, że towary nie zostały wprowadzone do UE.

Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się więcej o innych możliwościach zwolnienia z cła towarów przewożonych do Irlandii Północnej, takich jak ubieganie się o preferencje lub ulgi, na stronie GOV.UK, jeśli są firmą, która przewozi towary z Wielkiej Brytanii lub z kraju spoza Wielkiej Brytanii i UE.

…………………………………

Zmiany te będą miały wpływ na towary przywożone z Wielkiej Brytanii i spoza UE. Przedsiębiorcy powinni się upewnić, czy ta zmiana ich dotyczy i złożyć wniosek o autoryzację brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego. Istnieją także inne opcje zwolnienia z ceł dla tych towarów. Przedsiębiorcy mogą uzyskać więcej informacji na ten temat na stronie GOV.UK

…………………

Przedsiębiorcy brytyjscy, którzy już działają w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego, będą musieli korzystać z nowych kodów i numerów zezwoleń. Handlowcy korzystający z usługi Trader Support Service nie zostaną znacząco dotknięci tymi zmianami. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie GOV.UK od 24 marca 2024 r.

Gdzie mają zastosowanie te zmiany?

Zmiany te będą miały zastosowanie do towarów przemieszczanych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii oraz do towarów przemieszczanych do Irlandii Północnej z kraju spoza Wielkiej Brytanii i UE (w tym towarów wwożonych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii, jeśli towary te nie były w swobodnym obrocie w Wielkiej Brytanii).

W jaki sposób zmiany te wpłyną na mnie w dniu 24 marca i po tej dacie podczas zgłaszania towarów „niezagrożonych” w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego?

Od 24 marca 2024 r., aby korzystać z pozwolenia w ramach brytyjskiego programu rynku wewnętrznego, przedsiębiorcy (lub ich agenci lub pośrednicy) będą musieli zacząć używać nowych kodów i numeru pozwolenia w ramach brytyjskiego programu rynku wewnętrznego w deklaracjach składanych w dniu 24 marca 2024 r. i po tej dacie.

Jeśli przedsiębiorcy korzystają z portalu dla przedsiębiorców TSS, nie muszą robić nic innego, aby korzystać z autoryzacji brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego. Przedsiębiorcy mogą nadal wybierać kod „NIREM” z menu rozwijanego podczas przemieszczania towarów spełniających kryteria „niezagrożonych” w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego. Muszą oni upewnić się, że ich profil firmowy w TSS jest zaktualizowany o szczegóły ich zezwolenia w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego i że przesłali swoje pismo z zezwoleniem do portalu przedsiębiorcy przed 24 marca 2024 r.

Od 24 marca przedsiębiorcy muszą upewnić się, że używają prawidłowego numeru EORI (w tym prawidłowego prefiksu XI lub GB), który jest powiązany z ich zezwoleniem w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego podczas składania deklaracji do Irlandii Północnej przy użyciu brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego. Jeśli są oni przedsiębiorcami upoważnionymi w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego, piszemy do nich oddzielnie, aby potwierdzić, jakiego numeru EORI muszą użyć. Jeśli składają wniosek do brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego teraz, będzie to numer EORI wskazany w ich piśmie autoryzacyjnym.

Jeśli przedsiębiorcy (lub ich agenci lub pośrednicy) nie korzystają z TSS, aby skorzystać z upoważnienia w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego do zgłaszania towarów „niezagrożonych” w zgłoszeniach złożonych w dniu 24 marca 2024 r. lub później, przedsiębiorcy (lub ich agenci lub pośrednicy) muszą:

W polu DE 2/3 (dokumenty, pozwolenia) użyć kodu dokumentu „1UKI”, po którym następuje numer pozwolenia w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego.

W polu DE 3/16 (numer identyfikacyjny importera) upewnić się, że numer EORI użyty dla importera jest numerem EORI, który jest powiązany z ich zezwoleniem w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego.

W polu DE 3/39 (posiadacz zezwolenia) należy użyć kodu typu zezwolenia „UKIM”, po którym następuje numer EORI powiązany z zezwoleniem w ramach brytyjskiego systemu rynku wewnętrznego.

Jeśli użyto kodu „1UKI”, ale pozostałe kroki nie zostały wykonane poprawnie, zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane przez CDS i zostanie zwrócone do ponownego przesłania. Następnie mogą oni wprowadzić poprawki w tych polach i ponownie złożyć deklarację. Inwestorzy powinni również nadal używać kodu „NIREM” w polu DE 2/2.

Źródło:

https://bifa.org/2024/02/29/cds-changes-for-goods-moving-into-northern-ireland/

blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics