News / Prawo międzynarodowe

17 maja wchodzą zmiany przepisów celnych zmieniające kody towarów!

OWARÓ (1)

17 maja wchodzą zmiany przepisów celnych zmieniające kody towarów!

Opublikowano zmiany przepisów celnych, które mają na celu uwzględnienie aktualizacji kodów towarów i dokumentów dotyczących kontyngentów taryfowych. Zmiany te obejmują aktualizację odniesień do dokumentów zawierających klasyfikację importowanych towarów oraz dodanie, uproszczenie i zamianę kodów towarów. Usunięte zostały kody towarów, które nie są już używane, a także dodane zostały brakujące kody towarów. Dodatkowo, obniżono stawki celne dla sześciu kodów towarowych, dotyczących aluminiowych kół jezdnych i niektórych produktów z ciągłego włókna szklanego. Zmienione rozporządzenia obejmują również procedury specjalne i uszlachetnianie bierne, zwolnienia z obowiązku uiszczania należności celnych przywozowych oraz zakładanie przedsiębiorstw. Ponadto, zmieniono definicję „tabeli kontyngentów” w rozporządzeniach dotyczących kontyngentów taryfowych.

SI 2024/563 zmienia przepisy celne w celu odzwierciedlenia aktualizacji kodów towarów i dokumentów kontyngentów taryfowych.

Przepisy celne (zmiany taryfowe i różne) (nr 2) z 2024 r. zmieniają różne przepisy celne w celu aktualizacji odniesień do dokumentów zawierających informacje na temat klasyfikacji towarów importowanych („kody towarów”). Dokumenty dodają, upraszczają i zastępują kody towarów, aktualizują i poprawiają opisy oraz usuwają kody towarów, które nie są już używane w dokumentach taryfowych Zjednoczonego Królestwa. Dodają również brakujące kody towarów w dokumentach dotyczących dozwolonego użytku. Wreszcie, dokumenty obniżają stawkę celną na łącznie sześć kodów towarowych odnoszących się do aluminiowych kół jezdnych i niektórych produktów z ciągłego włókna szklanego. Zmienione rozporządzenia to:

-Rozporządzenia celne (procedury specjalne i uszlachetnianie bierne) (wyjście z UE) z 2018 r. (SI 2018/1249);

-Rozporządzenia w sprawie ceł (zwolnienia z obowiązku uiszczania należności celnych przywozowych i różne zmiany) (wyjście z UE) z 2020 r. (SI 2020/1431);

-Rozporządzenia w sprawie taryfy celnej (zakładanie przedsiębiorstw) (wyjście z UE) 2020 (SI 2020/1430).

Rozporządzenia zmieniają również rozporządzenia w sprawie ceł (kontyngentów taryfowych) (wyjście z UE) z 2020 r. (SI 2020/1432), zmieniając definicję „tabeli kontyngentów” w reg. 2(1), aby odnieść się do zaktualizowanej wersji tej tabeli. Rozporządzenia wchodzą w życie 17 maja 2024 r.

LINK ŹRÓDŁOWY: https://library.croneri.co.uk/cch_uk/taxtoday/wkid-202404261129540050-45186138?utm_source=linklist

blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics