Prawo międzynarodowe / Ważna informacja

Ważne informacje na temat przepisów dotyczących przesyłek towarów niebezpiecznych do UK.

blog logistics

Ważne informacje na temat przepisów dotyczących przesyłek towarów niebezpiecznych do UK.

Upewnij się, że Twoje certyfikaty Dangerous Goods Regulations (DGR) są aktualne do 31 maja!

Aby spełnić wymagania rejestracyjne Akredytowanego Agenta lub Pośrednika IATA, kluczowe jest, aby Twoja firma wykazała, że zatrudnia pracowników z ważnym certyfikatem szkolenia w zakresie przyjmowania przesyłek towarów niebezpiecznych. Aby utrzymać status akredytowanego agenta lub pośrednika, należy wykazać, że nadal spełnia się ten wymóg, upewniając się, że firma przedłożyła IATA najnowsze certyfikaty szkolenia w zakresie przyjmowania przesyłek towarów niebezpiecznych. Gwarantuje to, że certyfikaty DGR aktualnie zarejestrowane na koncie pozostają ważne.

Prosimy o sprawdzenie lub aktualizację ważnych certyfikatów DGR na Portalu Klienta IATA, postępując zgodnie z krokami wyjaśnionymi w załączonym dokumencie „Ważne informacje na temat przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych”. Dokument ten wyjaśnia również, jak ważne jest posiadanie ważnego certyfikatu DGR, jak go uzyskać i jak łatwo komunikować się z IATA.

Ponadto prosimy o sprawdzenie i upewnienie się, że dane kontaktowe firmy są aktualne w systemie. Zapewni to terminowe otrzymywanie ważnych komunikatów od IATA.

Prosimy o sprawdzenie lub aktualizację ważnych certyfikatów DGR w systemie do 31 maja.

Należy pamiętać, że niedostarczenie certyfikatów szkoleniowych w zakresie akceptacji towarów niebezpiecznych może skutkować rozwiązaniem umowy z IATA i usunięciem firmy z listy agencji cargo.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z IATA tutaj lub przesłanie pytania do siedziby FIATA na adres legal@fiata.org.

Masz pytania? Zapraszamy do współpracy!

ŹRÓDŁO: https://bifa.org/2024/05/21/important-information-on-dangerous-good-regulations/

blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics