Ewa Biliniak

Absolwentka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie  na kierunku zarządzanie w firmie . Posiada certyfikaty: Agenta Celnego oraz Certyfikat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z zakresu zarządzania transportem.


Doświadczony agent celny z długoletnim stażem pracy. Oprócz umiejętności dokonywania zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach celnych, posiada doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń na procedury celne, w tym także certyfikatu AEO oraz w reprezentowaniu klientów przed Urzędem Celnym. 

Ewa-Biliniak_453x453

Ewa Biliniak

Główny Agent Celny